Biuro Projektu

staże i szkolenia łódź

Realizatorem projektu „Młodość vs wyzwania rynku pracy” jest Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi.

logo WSFIIWyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi dąży, aby być uczelnią otwartą na najnowsze wyzwania edukacyjne oraz stara się zawsze promować nowoczesne nauczanie dostosowane do popytu regionalnego rynku pracy.

WSFiI w Łodzi prowadzi także badania pilotażowe w celu określenia europejskich standardów kształcenia i wdrożenia ich do procesu dydaktycznego. Takie działania ukierunkowują studentów na sukces i ułatwiają im skuteczną  integrację ze społecznością lokalną po ukończeniu studiów. Programy studiów w WSFiI w Łodzi spełniają wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia.

 

KONTAKT DO WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW i INFORMATYKI W ŁODZI

ul. Narutowicza 7/9 (budynek”Kaskada”, III piętro) 91-072 Łódź
biuro projektu: pokój nr 336

Biuro czynne w godzinach: 10.00-15.00

telefon: 42 639 91 10
telefon: 501 248 781

e-mail: biuro@szkolenia-staze.pl

Pozostałe dane kontaktowe do WSFiI:
telefon: 501 016 524 
fax: 42 201 18 58
Kwestura telefon: 42 201 18 59
e-mail: dziekanat@wsfi.pl 
e-mail: sekretariat@wsfi.pl

Jak do nas dojechać?


 

Partnerem w realizacji Projektu jest EBN Polska sp. z o.o.

logoEdukacja-Biznes-Nauka Polska sp. z o.o. (EBN Polska) jest firmą podejmującą szeroki zakres działań, które są skierowane do przedstawicieli nauki i biznesu. Celem firmy jest kreowanie możliwości: rozwoju, współpracy, transferu wiedzy i technologii.

EBN Polska to skład profesjonalistów z dużym doświadczeniem w optymalizowaniu zasobów ludzkich w organizacjach.

DANE KONTAKTOWE DO EBN POLSKA:

ul. Sienkiewicza 13 lok. 38, 90-113 Łódź

telefon: 42 632 42 24

 telefon: 504 406 664

e-mail: hr@ebnpolska.pl