Projekt "Młodość vs wyzwania rynku pracy"


Projekt „Młodość vs. wyzwania rynku pracy” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy” poddziałanie 1.2.2. Projekt realizowany jest w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Projekt realizowany będzie w okresie: marzec 2016 - sierpień 2017, w dwóch edycjach (rekrutacja do I edycji: marzec - maj 2016, do II edycji: wrzesień - październik 2016). UWAGA! Rekrutacja już została zakończona!
Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa 100 osób (56 kobiet i 44 mężczyzn, po 50 osób w każdej edycji). Uczestnikami projektu będą osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku do 30 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w Urzędach Pracy, zamieszkujące obszar województwa łódzkiego (miasto Łódź i powiaty: zgierski, pabianicki, brzeziński i łódzki wschodni).
Aktywizacja realizowana będzie poprzez następujące formy wsparcia:
- doradztwo zawodowe i indywidualna,
- identyfikacja potrzeb, możliwości doskonalenia zawodowego i stopnia oddalenia od rynku pracy,
- wysokiej jakości szkolenia zawodowe, dopasowane do zidentyfikowanych potrzeb Uczestników,
- staże umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego,
- indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy po odbyciu staży zawodowych.

Na podstawie utworzonych Indywidualnych Planów Działania Uczestnicy w pierwszej kolejności zostaną oddelegowani na szkolenia z zakresu:
1. Księgowość I stopień i kurs biznesowego języka angielskiego,
2. Magazynier i obsługa wózków widłowych.
Jeżeli będą posiadać odpowiednie predyspozycje zawodowe, uczestnicy będą również kierowani na szkolenia z katalogu otwartego. Wszystkie szkolenia zostaną zakończone egzaminem i certyfikatem.

Cele Projektu

Poznaj szczegółowe cele projektu „Młodość vs wyzwania na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, dowiedz się więcej o idei projektu.

Dla kogo?

Zobacz dla kogo adresowany jest projekt, poznaj grupy wsparcia. Sprawdź, czy możesz być beneficjentem projektu i skorzystać z wyjątkowych szkoleń i płatnych staży.

Rekrutacja

Zapoznaj się z procesem rekrutacji do projektu. Poznaj dokumentację niezbędną do aplikowania do projektu. Bardzo ważne jest, aby zajrzał do tej zakładki, zanim będziesz aplikował do projektu.

Biuro Projektu

Zobacz, gdzie znajduje się Biuro Projektu. Sprawdź, jak tam dojechać. Dowiedz się więcej o Realizatorze Projektu – Wyższej Szkole Finansów i Informatyki w Łodzi oraz o Partnerze Projektu – EBN Polska.

Krótko o projekcie

Poznaj podstawowe liczby dotyczące projektu
Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa 100 osób do 30 roku życia.

Zakres udzielanego wsparcia będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb Uczestników, wynikających z aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności. Szkolenia zapewnią uzyskanie kwalifikacji zawodowych, a odbycie staży uzupełni zdobytą wiedzę podczas szkoleń oraz zdobycie cennego doświadczenia w zawodzie, co znacznie zwiększy atrakcyjność i szanse Uczestników na lokalnym rynku pracy. Szkolenia oraz staże wybrane na podstawie zapotrzebowania i specyfiki regionalnego rynku pracy, monitoringu zawodów deficytowych w województwie łódzkim w 2014r. oraz analizy ofert pracy w województwie łódzkim. W pierwszej kolejności Uczestnicy zostaną oddelegowani na szkolenia z zakresu: 1. Księgowość I st. i kurs biznesowego j. angielskiego, 2. Magazynier i obsługa wózków widłowych. Ponadto, jeśli zostaną zdiagnozowane inne indywidualne potrzeby Uczestników, mogą zostać oni skierowani na szkolenia z katalogu otwartego. Wszystkie kursy (szkolenia) zakończone zostaną przyznaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.

 • Minimalny wiek uczestnika projektu

  Skończone 15 lat - tyle trzeba mieć, aby aplikować do projektu.

 • Maksymalny wiek uczestnika projektu

  Do projektu przyjmujemy osoby, które nie ukończyły jeszcze 30 lat.

 • Liczba kobiet w projekcie

  Przyjmiemy 56 kobiet do projektu, po 28 na każdą z dwóch edycji.

 • Liczba mężczyzn w projekcie

  rzyjmiemy 44 mężczyzn do projektu, po 22 na każdą z dwóch edycji.

Przykładowe szkolenia w projekcie

W pierwszej kolejności oddelegujemy na szkolenia:
- księgowość I st. i kurs biznesowego j. angielskiego,
- magazynier i obsługa wózków widłowych.
Ponadto, jeśli zostaną zdiagnozowane inne indywidualne potrzeby Uczestników, mogą zostać oni skierowani na szkolenia z katalogu otwartego. Przykładowy katalog otwarty: programista, w tym aplikacji, grafik komputerowy, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, opiekun dziecka, kierowca C+E, specjalista ds. marketingu i handlu, handlowiec, przedstawiciel handlowy, doradca finansowy, pilot wycieczek, fryzjer, sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, kelner, barman, spawacz metodą TIG/ MIG, kosmetyczka, elektryk, murarz/tynkarz, kucharz, w tym małej gastronomii, specjalista kadry i płace brukarz diagnosta, broker ubezpieczeniowy, agent ubezpieczeniowy, pracownik centrum obsługi telefonicznej (telemarketer), bukieciarz, kierowca autobusu, monter elektronik, agent reklamowy, szwaczka, doradca podatkowy, projektant stron internetowych, introligator poligraficzny, asystent do spraw księgowości, mechanik samochodów osobowych, technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych, operator maszyn do szycia.

Uploaded image

Księgowość

księgowość I stopnia i kurs biznesowego języka angielskiego
Szkolenie, na które uczestnicy będą delegowani w pierwszej kolejności w projekcie.
Uploaded image

magazynier

magazynier i obsługa wózków widłowych
Szkolenie, na które uczestnicy będą delegowani w pierwszej kolejności w projekcie.
Uploaded image

programista

jedno z przykładowych szkoleń z szerokiego katalogu
Szkolenie, na które uczestnicy będą delegowani w ramach zapotrzebowania.
Uploaded image

fryzjer

jedno z przykładowych szkoleń z szerokiego katalogu
Szkolenie, na które uczestnicy będą delegowani w ramach zapotrzebowania.
Uploaded image

kierowca autobusu

jedno z przykładowych szkoleń z szerokiego katalogu
Szkolenie, na które uczestnicy będą delegowani w ramach zapotrzebowania.
Uploaded image

telemarketer

jedno z przykładowych szkoleń z szerokiego katalogu
Szkolenie, na które uczestnicy będą delegowani w ramach zapotrzebowania.
Uploaded image

Kelner

jedno z przykładowych szkoleń z szerokiego katalogu
Szkolenie, na które uczestnicy będą delegowani w ramach zapotrzebowania.
Uploaded image

katalog otwarty

Katalog naszych szkoleń jest otwarty….
Pozostałe szkolenia będą przeprowadzane wg indywidualnych, zdiagnozowanych potrzeb Uczestników Projektu. Zapraszamy do kontaktu i do rekrutacji do projektu.

Kilka słów o projekcie od kadry zarządzającej

Przeczytaj, co do powiedzenia ma kierownik projektu i koordynatorzy.

Aktualności

Zobacz najnowsze wiadomości dotyczące projektu, zapoznaj się z aktualnościami. W tym miejscu będziemy publikować ważne informacje dotyczące wyników rekrutacji i inne - kluczowe dla uczestników projektu i osób zainteresowanych udziałem w projekcie.

Kontakt do nas

Przeczytałeś wszystkie informacje na stronie, a jednak nadal masz pytania? Napisz do nas!

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij